Voldoen aan de nieuwe PBM-verordening

In februari 2016 keurden de Europese Raad en het Europees Parlement na amendering de nieuwe PBM-verordening goed die door de Europese Commissie was voorgesteld. Deze nieuwe PBM-verordening vervangt de oorspronkelijke PBM-verordening 89/686/EEG uit 1992. 

Alleen als u een goed inzicht hebt in de nieuwe verordening kan u alle voorschriften naleven.  De bijgewerkte handleiding van Ansell bevat de recente herzieningen van de geactualiseerde EN-normen en legt de betekenis van codes en symbolen uit. 

Om u te helpen de juiste handbescherming voor de taak te selecteren, bevat de handleiding ook definities, vereisten, markeringen en informatie over:

  • Algemene vereisten
  • Mechanische bescherming 
  • Chemische bescherming & Bescherming tegen micro-organismen 
  • Thermische bescherming 
  • Bescherming tegen radioactieve besmetting & Ioniserende straling  
  • Elektrostatische bescherming
  • Elektrisch isolerende bescherming
  • Lasbescherming 
  • Andere regelgeving 

 

Download de Gids EN-normen  EN Resource Center Regulation Landing Page