Verordening (EU) 2016/425 - Nieuwe PBM-verordening

Toen het Europees Parlement het voorstel voor de verordening betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen van de Europese Commissie in april 2016 goedkeurde, begon Ansell een nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van de Europese PBM-industrie. De PBM-Verordening (EU) 2016/425 is een uitgebreid stuk wetgeving met strengere normen waar belanghebbenden uit het bedrijfsleven zich aan moeten houden. Ook voorziet het in een handvest voor aangemelde instanties om de testvereisten te formaliseren en om toezicht te houden op de naleving.

PBM-Verordening (EU) 2016/425 is een strak systeem waarmee de industrie de veiligheid van werknemers met meer vertrouwen kan garanderen in een steeds internationaler netwerk van PBM-fabrikanten, distributeurs, importeurs en testlaboratoria.

Ansell heeft een reeks hulpmiddelen voorbereid, waaronder video's, gidsen en posters. Bezoekt onze website voor meer informatie over hoe de transitie verloopt en wat je moet doen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. 
 

INFORMATIECENTRUM VOOR VERORDENING  (EU) 2016/425 LANDINGSPAGINA