Grip krijgen op veiligheid

VAN VLOEISTOFFEN EN CHEMISCHE VERBINDINGEN DIE VEEL VOORKOMEN IN (OF GEPRODUCEERD WORDEN DOOR) SECTOREN ZOALS DE OLIE- EN GASWINNING, MIJNBOUW, ASSEMBLAGE, PERSEN, METAALBEWERKING EN PRODUCTIE, IS BEKEND DAT ZE SCHADELIJK ZIJN VOOR DE MENS. EN IN VEEL BEROEPEN, ZOALS INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN MACHINES, KOMEN WERKNEMERS STEEDS IN CONTACT MET SMEERMIDDELEN EN OLIËN DIE GEMAKKELIJK DOOR DE HUID WORDEN GEABSORBEERD EN IRRITATIE OF VERONTREINIGING KUNNEN VEROORZAKEN.

De relatieve mate van schade varieert afhankelijk van de chemische samenstelling van elke stof en de kans dat iemand er rechtstreeks mee in contact komt of aan blootgesteld wordt.

Blootstelling van de huid aan vloeistoffen en oliën kan ongewenste en uiteenlopende gevolgen hebben met aandoeningen variërend van huidirritatie en allergieën (waaronder contactdermatitis) tot ernstiger klachten in het geval van bekende (of nog niet geïdentificeerde) kankerverwekkende stoffen.

Veel van deze potentieel schadelijke stoffen maken een inherent en onvermijdelijk deel uit van de industriesector waarin ze voorkomen. Een even groot probleem van incidenteel of langdurig contact met vloeistoffen is verminderde grip, dat gemakkelijk tot ongelukken en productiviteitsverlies kan leiden.

Voor veiligheids- en operational managers die risico's tot een minimum willen beperken, bevat de huidige handbescherming geavanceerde technologieën die een passende barrièrebescherming en een superieure hanteerbaarheid bieden bij droge en vettige industriële toepassingen.

DOWNLOAD DE HANDLEIDING