EN 388 - Mechanische bescherming

De nieuwe EN 388-norm is de meest ingrijpende herziening van het ijkpunt voor mechanische handbescherming sinds de invoering ervan, ruim 20 jaar geleden. Het gaat om verregaande veranderingen op het gebied van snij- en schuurbescherming en de norm bevat nu ook een impactbeschermingsscore.

De nieuwe EN 388-norm is de meest ingrijpende herziening van het ijkpunt voor mechanische handbescherming sinds de invoering ervan, ruim 20 jaar geleden. Het gaat om verregaande veranderingen op het gebied van snij- en schuurbeDe nieuwe EN 388-norm omvat 5 of 6 afzonderlijke mechanische prestatiemetingen, inclusief twee aanvullende scores voor snijweerstand en de allereerste testmethode voor schokweerstand op de handrug voor handschoenen voor mechanische bescherming. De letter "P" op de zesde positie staat voor handschoenen met een gecertificeerde schokbescherming.  

Ansell neemt hier het voortouw en helpt veiligheidsmanagers voor te blijven op alle veranderingen op het gebied van regelgeving voor handbescherming. Ga naar ons informatiecentrum voor EN-normen voor meer informatie en toegang tot de bronnen.
cherming en de norm bevat nu ook een impactbeschermingsscore.

INFORMATIECENTRUM VOOR EN-NORMEN EN 388 LANDINGSPAGINA