Uuden henkilönsuojaimia koskevan lainsäädännön noudattaminen

Helmikuussa 2016 Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti muuttivat ja hyväksyivät Euroopan komission ehdottaman uuden henkilönsuojaimia koskevan asetuksen. Uusi henkilönsuojaimia koskeva asetus korvaa alkuperäisen henkilönsuojaimia koskevan direktiivin 89/686/ETY, joka otettiin käyttöön 1992. 

EN_Standards_2016_FINAL_A4_WB_FI_v1_LR.pdfUuden asetuksen hyvä ymmärtäminen auttaa varmistamaan, että noudatat sen vaatimuksia.  Ansellin päivitetty opas sisältää päivitettyjen EN-standardien uusimmat versiot ja selittää, mitä koodit ja symbolit tarkoittavat. 

Opas auttaa tehtävään sopivan oikean käsien suojauksen valinnassa ja sisältää määritykset, vaatimukset, merkinnät ja tiedot:

  • Yleiset vaatimukset
  • Mekaaninen suojaus 
  • Kemikaalit & Suojaus mikro-organismeja vastaan 
  • Lämpösuojaus 
  • Radioaktiivinen saastuminen & Ionisoiva säteilyn suojaus 
  • Sähköstaattinen suojaus
  • Sähköeristyssuojaus
  • Hitsaussuojaus 
  • Muut asetukset 

 

Lataa EN-opas  EN-resurssikeskus Asetusten aloitussivu