Industriprocesser

Warehousing

Lagerarbejde

Anvendelser

Oplagring af råmaterialer

Læsning/aflæsning af lastbiler og køretøjer

Håndtering af indgående varer

Brugerbehov

Fingerføling

Slidbestandighed

Kemisk bestandighed og greb

Produkttype
Handske
Beskyttelsestype
Snitbeskyttelse
Ideelle anvendelser
Montage af små, skarpe dele
Håndtering af små, skarpe metaldele
Let stansning
Vedligehold
Primære industrier
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Preparation of materials

Forberedelse af materialer

Anvendelser

Påfyldning, blanding og fyldning af råmaterialer

Overførsel af væsker og faste stoffer

Åbning/drænpumper, ventiler eller rør

Brugerbehov

Kemisk bestandighed

Slidbestandighed

Fingerføling og greb

Beskyttelsestype
Nitril
Ideelle anvendelser
Luftfartsindustrien
Landbrugskemikalier
Håndtering af kemikalier, især ætsende væsker og opløsningsmidler
Nødtjenester
Håndtering af genstande, der er dækket af fedt og olie
Vedligehold
Minedrift
Trykkeribranchen
Raffinering – olie & benzin
Primære industrier
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Building & Construction
Machinery & Equipment
Maintenance
Metal fabrication
Chemical Production and Processing

Produktion og forarbejdning

Anvendelser

Pålæsning og aflæsning af procesudstyr

Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr

Overvågning af løbende drift

Brugerbehov

Kemisk bestandighed og væskebestandighed

Greb

Antistatisk

Produkttype
Handske
Beskyttelsestype
Nitril
Ideelle anvendelser
Olieskift, udbedring af pumper
Blanding/håndtering/overførsel/hældning af kemikalier
Rengøring
Åbning/drænpumper/ventiler
Maling, forsegling, pakning
Stikprøve/test
Primære industrier
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Chemical Product Shipping

Produktforsendelse

Anvendelser

Håndtering af udgående varer: dåser, beholdere, bulkpakker og kartoner

Læsning af lastbiler og køretøjer

Produktforsendelse, transport og levering

Brugerbehov

Slidbestandighed

Fingerføling

Kemisk bestandighed og greb

Produkttype
Handske
Beskyttelsestype
Snitbeskyttelse
Ideelle anvendelser
Boring/ekstraktion
Tungt udstyr og vedligeholdelse af udstyr
Infrastruktur
Produktionstjenester
Værkstedsarbejde og opsætning af installationer
Transport og logistik
Primære industrier
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Chemical Lab and R&D

Laboratorie og forskning og udvikling

Anvendelser

Test

Fyldning og blanding af råmaterialer

Vedligehold

Brugerbehov

Kemisk bestandighed

Fingerføling

Fleksibilitet og greb

Produkttype
Handske
Beskyttelsestype
Nitril + Neopren
Ideelle anvendelser
Blanding, sammensatte materialer
Håndtering af udstyr og dele til luftfartsindustrien
Håndtering af maleværktøj, herunder sprøjtepistoler og robotter
Håndtering af uventede utætheder, spild eller andre frigørelser
Vedligeholdelse og rengøring af udstyr
Montering og demontering af dele
Den petrokemiske industri
Rutinemæssig og forsøgsprøvning
Stikprøveudtagning og laboratorieforarbejdning
Overførsel af væsker og faste stoffer
Primære industrier
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Electronics
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Chemical Repair & Maintenance

Reparation og vedligeholdelse

Anvendelser

Åbning af ovne, drænpumper, ventiler eller rør og krakning

Rensning af ovne, destillationer, pumper, ventiler eller rør og krakning

Brugerbehov

Fingerføling og greb

Kemisk bestandighed og væskebestandighed

Slid- og snitbestandighed

Produkttype
Handske
Beskyttelsestype
Særligt formål
Ideelle anvendelser
Udendørs byggeri
Lagerføring af letfordærvelige varer
Offentlig vedligeholdelse
Køle- og fryseanlæg
Renovation
Forsendelse og varemodtagelse
Primære industrier
Building & Construction
Logistics & Warehousing
Public Utilities
Recycling
Chemical Sheet metal workshop

Maskinværksted med pladebearbejdning

Anvendelser

Varmt metalarbejde

Maling

Låsesmed

Brugerbehov

Stor fingerføling og fleksibilitet

Beskyttelse mod antændelighed

Kontaktvarme

Produkttype
Handske
Beskyttelsestype
Særligt formål
Ideelle anvendelser
Tømrerarbejde/stilladser
Elektrisk ledningsføring og rensning uden krafttilførsel
Samling af udstyr
Vedligeholdelse af faciliteter og maskineri
Håndtering af sværmetal
Tungt udstyr og vedligeholdelse af udstyr
Installation og reparation af rør
Udskiftning af filtre og dele
Primære industrier
Building & Construction
Mining
Oil processing and refining
Chemical Emergency Response

Beredskab

Anvendelser

Uventede utætheder, spild eller andre frigørelser

Brugerbehov

Kemisk bestandighed og væskebestandighed

Rivstyrke

Antændelighed