Overhold den nye forordning om personlige værnemidler (PPE)

I februar 2016 ændrede og godkendte Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet en ny PPE-forordning fremsat af Europa-Kommissionen. Denne nye PPE-forordning skal erstatte det oprindelige PPE-direktiv 89/686/EØF, der blev introduceret i 1992. 

En god forståelse af den nye forordning er med til at sikre, at du overholder regler og standarder.  Ansells opdaterede vejledning indeholder de seneste revisioner af de opdaterede EN-standarder og forklarer betydningen af koder og symboler. 

Som hjælp til dig, når du skal vælge den rigtige håndbeskyttelse til opgaven, indeholder vejledningen også definitioner, krav, mærkning og oplysninger om:

  • Generelle krav
  • Mekanisk beskyttelse 
  • Kemisk & Beskyttelse mod mikroorganismer 
  • Termisk beskyttelse 
  • Radioaktiv kontaminering & Beskyttelse mod ioniserende stråling 
  • Elektrostatisk beskyttelse
  • Elektrisk isoleringsbeskyttelse
  • Svejsebeskyttelse 
  • Andre forordninger 

 

Download vejledning EN  Ressourcecenter EN Landingsside til forordning