JEDNOTNÝ PŘÍSTUP

Ansell GUARDIAN® je partnerem průmyslových a zdravotnických organizací pro to, aby řešil výzvy v současném prostředí OOP a dodával měřitelná zlepšení pro bezpečnost i byznys.

BEZPEČNOST A SHODA

Nabízíme individuální řešení řízení rizik pro průmyslová a chemická prostředí spolu s doporučeními založenými na datech, která vedou k vyššímu bezpečí pracovníků, lepšímu dodržování bezpečnostních pravidel zaměstnanci, optimalizovanému zásobování OOP a výrazně nižšímu počtu zranění.

FINANČNÍ NÁKLADY

Zavádíme zlepšení v oblasti výkonnosti byznysu, která vedou k celkově nižším nákladům

PRODUKTIVITA

Poskytujeme doporučení dle nejlepší praxe pro optimalizaci zásobování OOP a výkonnosti společnosti i pro eliminaci plýtvání, což ústí v celkové zvýšení produktivity.