Průmyslové procesy

Warehousing

Skladování

Aplikace

Skladování surových materiálů

Nakládání/vykládání kamionů a nákladních vozidel

Manipulace s příchozím zbožím

Potřeby uživatele

Obratnost

Odolnost proti oděru

Odolnost proti chemikáliím a úchop

Typ produktu
Rukavice
Typ ochrany
Ochrana proti prořezání
Ideální aplikace
Montáž malých ostrých dílů
Manipulace s malými ostrými kovovými díly
Nenáročné lisování
Údržba
Základní průmyslová odvětví
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Oil processing and refining
Transport
Preparation of materials

Příprava materiálů

Aplikace

Plnění a míchání surových materiálů

Přemisťování kapalných a pevných látek

Otevírání/vypouštění čerpadel, ventilů nebo potrubí

Potřeby uživatele

Odolnost proti chemikáliím

Odolnost proti oděru

Obratnost a úchop

Typ ochrany
Nitril
Ideální aplikace
Letecký průmysl
Agrochemikálie
Chemická manipulace, hlavně žíraviny a rozpouštědla
Pohotovostní služby
Manipulace s předměty pokrytými mazivy a olejem
Údržba
Hornictví a těžba
Tiskařský průmysl
Rafinace – nafty a benzínu
Základní průmyslová odvětví
Automotive & Transportation
Chemical
Agriculture & Viticulture
Building & Construction
Machinery & Equipment
Maintenance
Metal fabrication
Chemical Production and Processing

Výroba a zpracování

Aplikace

Zařízení pro nakládku a vykládku

Přemisťování kapalných a pevných látek mezi sudy a nádržemi a technologickým vybavením

Řízení probíhajících procesů

Potřeby uživatele

Odolnost proti chemikáliím a kapalinám

Úchop

Antistatické

Typ produktu
Rukavice
Typ ochrany
Nitril
Ideální aplikace
Výměna oleje, upevňování čerpadel
Směšování/manipulace/přeprava/odlévání/míchání chemikálií
Čištění
Otevírání, vypouštění čerpadel/ventilů
Natírání barvou, utěsňování, balení
Vzorkování/testování
Základní průmyslová odvětví
Automotive & Transportation
Chemical
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Chemical Product Shipping

Přeprava produktů

Aplikace

Manipulace s odbavovaným zbožím: plechovky, sudy, balíky a kartony

Nakládání kamionů a nákladních vozidel

Odbavování zboží, přeprava a dodávka

Potřeby uživatele

Odolnost proti oděru

Obratnost

Odolnost proti chemikáliím a úchop

Typ produktu
Rukavice
Typ ochrany
Ochrana proti prořezání
Ideální aplikace
Vrtání/těžba
Údržba vozidel a těžkých strojů
Infrastruktura
Zpracovatelský průmysl
Dílenské práce a seřizování příslušenství
Doprava a logistika
Základní průmyslová odvětví
Machinery & Equipment
Maintenance
Mining
Oil processing and refining
Chemical Lab and R&D

Laboratoře, výzkum a vývoj

Aplikace

Testování

Plnění a míchání surových materiálů

Údržba

Potřeby uživatele

Odolnost proti chemikáliím

Obratnost

Pružnost a úchop

Typ produktu
Rukavice
Typ ochrany
Nitril + Neopren
Ideální aplikace
Míchání, směšování materiálů
Manipulace s leteckým vybavením a díly
Manipulace s lakovacími nástroji včetně stříkacích pistolí a robotů
Manipulace související s vylitím, rozsypáním nebo jiným únikem
Údržba a čištění zařízení
Montáž a demontáž dílů
Petrochemický průmysl
Rutinní i experimentální testování
Odběr vzorků a jejich laboratorní zpracování
Přesun kapalin i pevných látek
Základní průmyslová odvětví
Aerospace
Automotive & Transportation
Chemical
Electronics
Machinery & Equipment
Metal fabrication
Pharmaceutical & Life Sciences
Recycling
Chemical Repair & Maintenance

Oprava a údržba

Aplikace

Otevírání pecí, vypouštění pump, ventilů, potrubí a krakovacích zařízení

Čištění pecí, destilačních přístrojů, pump, ventilů, potrubí a krakovacích zařízení

Potřeby uživatele

Obratnost a úchop

Odolnost proti chemikáliím a kapalinám

Odolnost proti oděru a prořezání

Typ produktu
Rukavice
Typ ochrany
Speciální účely
Ideální aplikace
Stavební práce venku
Skladování rychle se kazícího zboží
Veřejná údržba
Mrazírny a chladírny
Sběr odpadků
Příjem a odbavování zboží
Základní průmyslová odvětví
Building & Construction
Logistics & Warehousing
Public Utilities
Recycling
Chemical Sheet metal workshop

Práce s kovovými plechy

Aplikace

Práce s horkým kovem

Malování

Zámečnické práce

Potřeby uživatele

Vysoká obratnost a pružnost

Ochrana proti zahoření

Kontaktní horko

Typ produktu
Rukavice
Typ ochrany
Speciální účely
Ideální aplikace
Tesařské/lešenářské práce
Pokládání a čištění elektrického vedení bez napětí
Montáž vybavení
Údržba objektů a strojů
Náročná manipulace s kovy
Údržba vozidel a těžkých strojů
Pokládka a opravy potrubí
Výměna filtrů a dílů
Základní průmyslová odvětví
Building & Construction
Mining
Oil processing and refining
Chemical Emergency Response

Záchranné služby

Aplikace

Neočekávané rozlití, rozsypání nebo jiný únik

Potřeby uživatele

Odolnost proti chemikáliím a kapalinám

Odolnost proti protržení

Hořlavost