Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 – nové nařízení o OOP

V dubnu 2016, když Evropský parlament přijal nařízení navrhované Evropskou komisí týkající se osobních ochranných pomůcek, společnost Ansell vstoupila do nové kapitoly vývoje odvětví osobních ochranných prostředků (OOP) v rámci Evropské unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o OOP je komplexní legislativní dokument stanovující přísnější normy a vyžadující širší rozsah povinností, které musí zainteresované subjekty plnit. Také poskytuje návod pro formalizaci požadavků na testování pro oznámené subjekty a dohled nad dodržováním předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o OOP představuje přísný systém kontrolních mechanismů, který poskytne danému oboru možnost spolehlivějšího zajištění bezpečnosti pracovníků v kontextu stále globálnější sítě výrobců, distributorů, importérů a laboratoří pro testování OOP.

Společnost Ansell připravila soubor zdrojů včetně videí, průvodců a plakátů. Navštivte nás, abyste se dozvěděli, jak bude přechodná fáze probíhat a jaké musí být učiněny kroky pro dodržení nových nařízení. 
 

INFORMAČNÍ CENTRUM EN NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425 ÚVODNÍ STRÁNKA