Jednoduché kroky pro bezpečnější výběr protichemických rukavic

Kvůli více než 60 milionům registrovaných chemikálií „perfektní“ bariérový materiál účinný pro jakoukoliv možnou kombinaci podmínek neexistuje.

Existuje řada různých aspektů, které je třeba vzít v úvahu, když určujete nejvhodnější ochranné rukavice pro průmyslové aplikace, ve kterých hrozí riziko vystavení působení chemikálií.

V EU je každým rokem hlášeno více než 110 000 případů nemocí pokožky z povolání. (Eurostat, 2017)

stats


Riziko vystavení působení jedné látky není jediným faktorem ovlivňujícím výběr nejefektivnější ochrany proti chemikáliím. Problém je složitější, když jsou pracovníci vystaveni působení více látek nebo chemických sloučenin v rámci jednoho prostředí.

„Perfektní“ bariérový materiál účinný pro jakoukoliv možnou kombinaci podmínek neexistuje a to je důvodem, proč je důležité využít všechny dostupné zdroje pro učinění té nejlepší možné volby pro zajištění maximální ochrany.

Stáhnout infografiku