Dosáhněte maximální ochrany proti pořezání

Marketingový ředitel společnosti Ansell Paul Tierney hovoří o výběru správných rukavic

Každým rokem poranění rukou patří mezi hlavní důvody návštěv lékařské pohotovosti a nepřítomnosti v práci. Nejběžnějšími typy poranění rukou jsou pořezání a lacerace, a proto je ochrana proti pořezání důležitým prvkem v oblasti bezpečnosti práce.

Gloves in action

Každé pracoviště představuje unikátní soubor rizik a podmínek, takže určení nejvhodnějšího řešení pro každého pracovníka může být obtížné. Náš marketingový ředitel Paul Tierney zodpovědný za oblast ochrany proti pořezání se s námi sešel, abychom prodiskutovali náročnost úkolu, jakým je výběr správných rukavic, které zároveň umožní uživateli vykonávat požadované úkony.

Otázka 1: Co vše je potřeba pro ochranu pracovníků proti pořezání?

Ochranné rukavice, zejména ty, které jsou odolné proti prořezání, jsou obvyklým řešením. Jako designér a výrobce rukavic odolných proti prořezání se zabýváme takovými prvky, jako jsou vlákna odolná proti prořezání, odolnost pleteného materiálu proti protržení i odolnost proti oděru. Také bereme v úvahu další vlastnosti, jako jsou schopnost úchopu a obratnost, což jsou důležité aspekty při ochraně proti pořezání.

Kromě rukavic ochrana proti pořezání zahrnuje další faktory, které se přímo netýkají ochranných prostředků, jako jsou zabezpečení strojů, organizace pracoviště, pracovní podmínky i školení pracovníků. Rukavice, které jsou stejně důležité, jsou často vnímány jako poslední linie ochrany. Manažeři bezpečnosti práce by v první řadě měli dělat vše, co mohou, aby zajistili, že ruce pracovníků nejsou ohroženy.

Otázka 2: Když stanovujeme potřebnou úroveň ochrany proti pořezání, co vše je potřeba vzít v úvahu? Nelze jen jednoduše zvolit nejvyšší možnou úroveň?

Vypořádat se pouze se symptomy nestačí. Vezměte si například řezné poranění. Není to tak jednoduché, že by stačily pouze rukavice s vyšší úrovní odolnosti proti prořezání, musí se identifikovat jeho hlavní příčina.

...není to tak jednoduché, že by stačily pouze rukavice s vyšší úrovní odolnosti proti prořezání...

Došlo k řeznému poranění kvůli ostrému předmětu, neschopnosti předmět dostatečně dobře uchopit, neseděly rukavice dobře na rukou nebo byla příčinou únava pracovníka? Existuje řada dalších prvků, které nohou způsobit řezné poranění. Je důležité plně vyhodnotit rizika a vybrat správné rukavice. K poranění často dochází kvůli špatnému výběru rukavic nebo nedostatečnému porozumění tomu, co pracovník potřebuje.

Otázka 3: V roce 2016 došlo k významné změně bezpečnostní normy EN 388. Mohl byste nám vysvětlit, co je nového a co to znamená pro lidi, kteří jsou zodpovědní za výběr ochranných rukavic?

Technologie se od vydání první normy v roce 1994, i následující v roce 2003, vyvinuly. Kvůli novým průmyslovým vláknům (skleněná vlákna, nerezová ocel apod.) se standardy testovacích metod na odolnost proti prořezání staly nekonzistentními a nespolehlivými, laboratoř od laboratoře se výrazně lišily a dokonce byly odlišné i v rámci jedné laboratoře. Takže potřeba nových testovacích metod se stala naléhavou.

Co se týče testování odolnosti proti oděru, brusný papír specifikovaný ve staré normě přestal být k dispozici. To vedlo k tomu, že bylo používáno mnoho různých papírů a dodávané výsledky nebyly konzistentní. Při poslední revizi normy byl definován nový brusný papír, což laboratořím umožní spolehlivé a konzistentní testování.

Nedávno se objevil trend rukavic vybavených tlumiči nárazů coby ochrannými prvky. Protože neexistoval způsob, jak konzistentně testovat efektivitu těchto tlumičů nárazů, výrobci rukavic začali uvádět tuto ochrannou vlastnost bez ověřitelného testování. Aby se do této situace vnesl pořádek, byly vyvinuty testy ochrany proti nárazům. Rukavice nyní musí podstoupit tento test s výsledkem „uspěly“ nebo „neuspěly“ před tím, než u nich bude deklarována schopnost ochrany proti nárazům.

V neposlední řadě, a možná s největším dopadem na odvětví, byl zaveden nový EN ISO test ochrany proti pořezání. Je speciálně určen pro materiály odolné proti prořezání, které při testování jejich vzorku dokážou ztupit ostří. Takže výrobci rukavic mají nyní k dispozici dva testy odolnosti proti prořezání. Manažeři bezpečnosti práce potřebují porozumět tomu, jak tyto testy fungují a co znamenají pro lidi nosící rukavice.

Otázka 4: Někdy se uvádí, že kůže je nejlepší materiál pro ochranu rukou. Jaké materiály dostupné na trhu, dle vaší zkušenosti splňují vysoké nároky na odolnost proti prořezání?

leather glove

Kůže je opravdu daleko od ideálního materiálu odolného proti prořezání.

Kůže je opravdu daleko od ideálního materiálu odolného proti prořezání. Jelikož se jedná o přírodní materiál, jeho kvalita je nestálá. Pro výrobce je to opravdová výzva, aby byli schopni s jistotou používat kůži pro ochranu proti pořezání. Konec konců kůže je prostě pořád jen pokožka – takže chránit lidskou pokožku produktem ze zvířecí pokožky nedává žádný smysl.

V dnešní době existuje mnoho přízí nabízejících vysokou úroveň ochrany. Mezi nejefektivnější patří směsi umělých vláken. Například para-aramidy jsou 5krát silnější než ocel a také je zde vysoce výkonný polyetylen, který je ještě 3krát silnější než para-aramidy. Je také velmi pohodlný a mimořádně pružný. Jsme více než schopni navrhovat, testovat a vyrábět rukavice za použití těchto přízí a dodávat tak vysokou úroveň ochrany proti pořezání, která je rovněž dlouhodobě spolehlivá.

Otázka 5: Co dalšího je ještě důležité, když hodnotíme ochranu proti pořezání a vybíráme rukavice?

Úchop – jeho význam je zřejmý, když se zamyslíte nad tím, že objekty s ostrými hranami představují mnohem větší nebezpečí, když jsou v pohybu. Bezpečný úchop v kombinaci s odpovídající úrovní odolnosti proti prořezání může výrazně snížit riziko řezných poranění. Prevence klouzání předmětů a nižší potřebná úchopová síla při vykonávání úkonu umožňuje uživateli mít vše více pod kontrolou.

Otázka 6: Pracovníci často uvádí, že preferují rukavice poskytující ochranu, obratnost a pohodlí zároveň. Existují takové produkty anebo jsou k dispozici rukavice splňující pouze jeden nebo dva z těchto požadavků?

V minulosti to bylo obtížné – kvůli maximální ochraně jste museli obětovat obratnost. Nicméně dnes, díky pokročilým přízím a novým způsobům testování výkonů v bezpečnosti, jsme schopni být blíž našemu cíli vytvářet rukavice, které budou pracovníci rádi používat.

Produkty HyFlex® s INTERCEPT™ Technology jsou dobrým příkladem. INTERCEPT™ kombinuje průmyslová, syntetická a přírodní vlákna pro dosažení vysoké úrovně odolnosti proti prořezání. Používaná vlákna jsou směsí umělých přízí jako je para-aramid a vysoce výkonný polyetylén. Díky kombinaci těchto přízí a pohodlných materiálů jako je lycra a bavlna můžeme vyrábět skvělé produkty.

Otázka 7: Jak přesně INTERCEPT™ Technology funguje a jaké jsou její klíčové výhody – pro firmy, manažery bezpečnosti práce a v neposlední řadě pro bezpečí pracovníků?

A: INTERCEPT™ Technology vzešla z požadavků globálního průmyslu na komplexní řešení ochrany proti pořezání, speciálně pro běžné aplikace, kde jsou rizika pořezání dobře známá. Společnost Ansell využila svých podrobných znalostí průmyslových odvětví a zajistila si plnou kontrolu nad celým výrobním procesem svého sortimentu – od dodavatelů surových materiálů přes pletací vzory až po máčení a povrstvování rukavic ve svých vlastních výrobních závodech.

Tento postup nám umožňuje dosahovat stálého výkonu v odolnosti proti prořezání a to je výhoda INTERCEPT™ Technology. Přináší manažerům bezpečnosti klid do duše, protože vědí, že jsou jejich pracovníci stále chráněni.

Otázka 8: Pružný úchop je jednou z hlavních výhod nejnovější řady HyFlex®. Mohl byste nám vysvětlit, kvůli jakým dalším výhodám by si měli pracovníci zvolit tyto rukavice?

A: Naše nejnovější řada HyFlex® reflektuje řadu témat, která jsme zde diskutovali. Nabízejí zesílenou oblast mezi palcem a ukazovákem pro extra odolnost i pohodlí při dlouhodobém nošení, odpuzují oleje a také jsou jedny z nejlehčích rukavic odolných proti prořezání.

Otázka 9: Chtěl byste zmínit ještě něco dalšího?

A: Produkty poskytující „odolnost proti prořezání“ a „ochranu proti pořezání“ zcela nezabraňují nebo nevylučují potenciální řezná či bodná poranění a nejsou určeny ani testovány na poskytování ochrany proti elektrickým řezným nástrojům nebo jiným ostrým rotačním strojům. Uživatelé by měli být vždy opatrní a pečliví při manipulaci s ostrými materiály.

Velmi děkujeme Paulovi za jeho čas a za to, že se s námi podělil o své znalosti a zkušenosti.