Dodržování nového Nařízení o OOP

V únoru 2016 Evropská rada a Evropský parlament pozměnili a schválili nové Nařízení o OOP navržené Evropskou komisí. Nové Nařízení o OOP nahradí původní Směrnici 89/686/EHS o OOP, která vstoupila v platnost v roce 1992. 

EN_Standards_2016_FINAL_A4_CS_LR.pdfDobré porozumění novému nařízení vám umožní být si jisti, že jste s ním ve shodě.  Aktualizovaný průvodce Ansell obsahuje nedávné revize norem EN a vysvětluje, co znamenají jednotlivé kódy a symboly. 

Aby vám pomohl při vybírání správné ochrany rukou pro daný úkon, obsahuje průvodce také definice, požadavky, značení a informace o:

  • Všeobecných požadavcích
  • Mechanické ochraně 
  • Ochraně proti chemikáliím a mikroorganismům 
  • Tepelné ochraně 
  • Ochraně proti & radioaktivní kontaminaci a ionizujícímu záření 
  • Ochraně proti elektrostatickému výboji
  • Ochraně proti elektrickému proudu
  • Ochraně při svařování 
  • Dalších nařízeních 

 

Stáhněte si průvodce EN  Informační centrum EN úvodní stránka Nařízení