EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ

Kimyasal Madde CAS Number Breakthrough Time Protection Index Notified Body EN Standard
 
1-Kloro-3-dimetilaminopropane tolüen > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-diklorobenzen 95-50-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-dikloroetan 107-06-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Asetik asit, kristalize 64-19-7 158 4 Centexbel 374-3:2003
 
Aseton 67-64-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Asetonitril 75-05-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Asetil-ß-merkapto izobütrik asid 74431-52-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Akrilonitril 107-13-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Amonyum Hidroksit, %25 1336-21-6 27 1 Centexbel 374-3:2003
 
Benzen 71-43-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Benzin (FAM DIN 51635) > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Benzoilklorür 98-88-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Biotin Ultra IV > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Bütil asetat 123-86-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Karbon disülfür 75-15-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kömür katranı 8007-45-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Siklohekzanon 108-94-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dietilamin 109-89-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dietilformamid 617-84-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dimetilformamid 68-12-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Etil alkol 64-17-5 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Etil-3-Aminocrotonate 626-34-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Formik Asit, %98-100 64-18-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Gazolin 8006-61-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Glutaraldehid, %50 111-30-8 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Hekzan 110-54-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hidrobromik Asit, Kons. 7647-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hidroflorik Asit, %48 7664-39-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hidrojen Bromit, %49 10035-10-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hidrojen florür 3.0, susuz 7664-39-3 170 4 Force Technology 374-3:2003
 
İzopropilamin 75-31-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kerosen 64742-81-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hydrofluoric Acid, 60% 7664-39-3 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Metil alkol 67-56-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Metil etil keton 78-93-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Metil İzobütil Keton 108-10-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Metilenklorür 75-09-2 16 1 Centexbel 374-3:2003
 
Metil metakrilat 80-62-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Nitrik Asit, %65 7697-37-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Nitrobenzen 98-95-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Paresetik asit, %39 79-21-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Perkloroetilen 127-18-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Fenol %90 108-95-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Propiyonitril 107-12-0 > 480 6 Satra 374-3:2003
 
Pridin 110-86-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tolüenli çözeltide baz Quinuclidon > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
SkyKleen 1000 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Sodyum Hidroksit, %40 1310-73-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Feniletilen 100-42-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Sülfürik asit, %95 7664-93-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tetrahidrofuran 109-99-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tetrahidrotiyofen 110-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tolüen 108-88-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Trikloretilen 79-01-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Trietilamin 121-44-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Ksilen 1330-20-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kloroform 67-66-3 17 1 Centexbel 374-3:2003
 
Dietil eter 60-29-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Etil asetat 141-78-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Heptan 142-82-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)
0 1 2 3 4 5 6
< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Tavsiye edilmez Sıçrama Koruması Orta Seviye Koruma Yüksek Seviye Koruma
Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır veya laboratuar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir. Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.