Återvinning

Applikationer
• Hämtning av avfall från hushåll och industrier• Sortering av avfall från hushåll och industrier• Demontering av skrotbilar• Demontering av utrangerad el- och elektronikutrustning• Återvinning av batterier• Återvinning av kemikalier, oljor och avloppsvatten• Utsläppshantering
Mekaniskt skydd
HyFlex®
Powerflex®
HyFlex®
Powerflex®
HyFlex®
Powerflex®
Skydd mot kemikalier och vätskor
AlphaTec®
Solvex®
Virtex™
TouchNTuff®
Flexitril L27
VersaTouch®
Black Heavyweight™
Astroflex
VersaTouch®