Branschguide

För att du lätt ska finna den handske som passar perfekt för dina behov har vi på följande sidor gjort en lista över de lämpligaste handskarna för din bransch. Dessa tabeller visar en jämförelse av handskarna så att du snabbt kan se deras fördelar. De lämpligaste handskarna är baserade på en lång rad funktionsegenskaper som varje bransch och applikation kan kräva, och de kan därför komma från vilken som helst av de tre skyddskategorierna.

Bilindustri, transport, metall, glas, maskiner och utrustning


 • Gjutning, pressgjutning

 • Maskinbearbetning

 • Pressning, stansning, pressning och injektionspressning, knäckning

 • Primärmontage, svetsning body-in-white

 • Mekanisk montering

 • Laboratorier
 • Ytbehandling, målning, avfettning, rengöring
 • Finbearbetning och avsyning

 • Färdigmontering

Livsmedelsindustri

 • Livsmedelstillverkning
 • Livsmedelstjänster

Återvinningsindustri


 • Hämtning av avfall från hushåll och industrier

 • Sortering av avfall från hushåll och industrier
 • Demontering av skrotbilar
 • Demontering av utrangerad el- och elektronikutrustning

 • Återvinning av batterier
 • Återvinning av kemikalier, oljor och avloppsvatten

 • Utsläppshantering

Kemisk industri


 • Extraktion av råmaterial

 • Magasinering
 • Laboratorier / Forskning och utveckling

 • Produktberedning och tillverkning

 • Utryckning

 • Reparation och underhåll

 • Godshantering

Byggnad och anläggning


 • Murning
 • Takläggning

 • Plattsättning

 • Rappning och snickeri

 • Inom- och utomhusmålning

 • Offentliga arbeten

 • Vatten och värme
 • Elinstallationer

Läkemedel och ELEKTRONIK

 • Applikationer i laboratorier
 • Kontrollerade, kritiska och sterila miljöer

Fastighetsbranschen

 • Kontorsstädning
 • Renhållning utomhus
 • Annat städningsarbete
 • Städning av offentliga lokaler
 • Städning av fabriks- och industrilokaler