PERMETATIONSTIDER ENLIGT EN374-3:2003

Kemikalie CAS Number Breakthrough Time Protection Index Notified Body EN Standard
 
1-klor-3-dimetylaminpropan i lösning med toluen > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-diklorbensen 95-50-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-dikloretan 107-06-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Isättika 64-19-7 158 4 Centexbel 374-3:2003
 
Aceton 67-64-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acetonitril 75-05-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acetyl-ß-merkaptoisobutyrisk syra 74431-52-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Akrylnitril 107-13-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Ammoniumhydroxid, 25% 1336-21-6 27 1 Centexbel 374-3:2003
 
Bensen 71-43-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
bensin (FAM DIN 51635) > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Bensoylklorid 98-88-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Bioten Ultra IV > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Butylacetat 123-86-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Koldisulfid 75-15-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Koltjära 8007-45-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Cyklohexanon 108-94-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dietylamin 109-89-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dietylformamid 617-84-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dimetylformamid 68-12-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Etanol 64-17-5 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Etyl-3-aminokrotonat 626-34-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Myrsyra, 98-100% 64-18-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Bensin 8006-61-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Glutaraldehyd, 50% 111-30-8 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Hexan 110-54-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Saltsyra, konc. 7647-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Fluorvätesyra, 48% 7664-39-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Vätebromid, 49% 10035-10-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Vätefluorid 3,0, anhydrös 7664-39-3 170 4 Force Technology 374-3:2003
 
Isopropylamin 75-31-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Fotogen 64742-81-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hydrofluoric Acid, 60% 7664-39-3 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Metylalkohol 67-56-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Metyletylketon 78-93-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Metylisobutylketon 108-10-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Metylenklorid 75-09-2 16 1 Centexbel 374-3:2003
 
Metylmetacrylat 80-62-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Salpetersyra, 65% 7697-37-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Nitrobensen 98-95-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Perättiksyra, 39% 79-21-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Perkloretylen 127-18-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Fenol 90% 108-95-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Propionitril 107-12-0 > 480 6 Satra 374-3:2003
 
Pyridin 110-86-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kinuklidonbas i lösning med toluen > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
SkyKleen 1009 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Natriumhydroxid, 50% 1310-73-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Styrol 100-42-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Svavelsyra, 95% 7664-93-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tetrahydrofuran 109-99-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tetrahydrotiofen 110-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Toluen 108-88-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Trikloretylen 79-01-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Trietylamin 121-44-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Xylen 1330-20-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kloroform 67-66-3 17 1 Centexbel 374-3:2003
 
Dietyleter 60-29-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Etylacetat 141-78-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Heptan 142-82-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
PERMETATIONSTIDER ENLIGT EN374-3:2003 (MINUTER)
0 1 2 3 4 5 6
< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Rekommenderas inte Stänkskydd Medelgott skydd Gott skydd
Uppgifterna i ovanstående tabell baseras på resultat av laboratorietester som avser handskens innerhandsparti eller på extrapoleringar av resultat från laboratorietester. Dessa tester har utförts med normala testmetoder som inte alltid är direkt reproducerbara på specifika förhållanden vid praktisk användning hos kunden. Ansell har ingen detaljerad kunskap eller kontroll över den verkliga användningen och samtliga uppgifter skall därför uppfattas enbart som rådgivande och de lämnas utan några som helst förpliktelser från Ansells sida.