PERMETATIONSTIDER ENLIGT EN374-3:2003

An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
PERMETATIONSTIDER ENLIGT EN374-3:2003 (MINUTER)
0 1 2 3 4 5 6
< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Rekommenderas inte Stänkskydd Medelgott skydd Gott skydd
Uppgifterna i ovanstående tabell baseras på resultat av laboratorietester som avser handskens innerhandsparti eller på extrapoleringar av resultat från laboratorietester. Dessa tester har utförts med normala testmetoder som inte alltid är direkt reproducerbara på specifika förhållanden vid praktisk användning hos kunden. Ansell har ingen detaljerad kunskap eller kontroll över den verkliga användningen och samtliga uppgifter skall därför uppfattas enbart som rådgivande och de lämnas utan några som helst förpliktelser från Ansells sida.