TIMPI DE STRĂPUNGERE PRIN PENETRAŢIE CONFORM EN374-3:2003

Agent chimic CAS Number Breakthrough Time Protection Index Notified Body EN Standard
 
1-Cloro-3-dimetilaminopropan în toluen > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-Diclorbenzen 95-50-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-dicloretan 107-06-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acid acetic, glacial 64-19-7 158 4 Centexbel 374-3:2003
 
Acetonă 67-64-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acetonitril 75-05-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acid acetil-ß-mercapto izobutiric 74431-52-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Acrilonitril 107-13-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hidroxid de amoniu 25% 1336-21-6 27 1 Centexbel 374-3:2003
 
Benzen 71-43-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Benzină (FAM DIN 51635) > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Clorură de benzoil 98-88-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Bioten Ultra IV > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Acetat de butil 123-86-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Disulfură de carbon 75-15-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Gudron de cărbune 8007-45-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Ciclohexanonă 108-94-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dietilamină 109-89-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dietilformamidă 617-84-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dimetilformamidă 68-12-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Etanol 64-17-5 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Etil-3-aminocrotonat 626-34-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acid formic, 98-100% 64-18-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Benzină 8006-61-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Glutaraldehidă, 50% 111-30-8 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Hexan 110-54-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acid clorhidric, conc. 7647-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acid fluorhidric, 48 % 7664-39-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acid bromhidric, 49% 10035-10-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acid fluorhidric 3,0 anhidru 7664-39-3 170 4 Force Technology 374-3:2003
 
Izopropilamină 75-31-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Petrol lampant 64742-81-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hydrofluoric Acid, 60% 7664-39-3 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Metanol 67-56-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Metil etil cetonă 78-93-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Metil izobutil cetonă 108-10-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Clorură de metilen 75-09-2 16 1 Centexbel 374-3:2003
 
Metil metacrilat 80-62-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Acid azotic, 65% 7697-37-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Nitrobenzen 98-95-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acid peracetic, 39% 79-21-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Percloretilenă 127-18-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Fenol 90% 108-95-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Propionitril 107-12-0 > 480 6 Satra 374-3:2003
 
Piridină 110-86-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Bază Quinuclidon în soluţie cu toluen > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
SkyKleen 1000 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Hidroxid de sodiu, 50% 1310-73-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Stiren 100-42-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acid sulfuric, 95 % 7664-93-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tetrahidrofuran 109-99-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tetrahidrotiofen 110-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Toluen 108-88-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tricloretilenă 79-01-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Trietilamină 121-44-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Xilen 1330-20-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Cloroform 67-66-3 17 1 Centexbel 374-3:2003
 
Dietileter 60-29-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acetat de etil 141-78-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Heptan 142-82-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
TIMPI DE STRĂPUNGERE PRIN PENETRAŢIE CONFORM EN374-3:2003 (MINUTE)
0 1 2 3 4 5 6
< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Nerecomandat Protecţie faţă de stropire Protecţie medie Protecţie avansată
Datele prezentate în tabelul de mai sus se bazează pe rezultatele testelor de laborator efectuate pe zona de palmă a mănuşii sau pe extrapolări ale rezultatelor testelor de laborator. Aceste teste au fost efectuate utilizând metode standard de testare care pot să nu reproducă adecvat condiţiile specifice ale utilizării finale. Întrucât Ansell nu are cunoştinţe detaliate sau controlul condiţiilor de utilizare finală, toate aceste date au doar caracter consultativ şi Ansell îşi declină orice responsabilitate.