MICROFLEX®

THIS IS YOUR JOB. THIS IS YOUR GLOVE.

For over 25 years, Microflex has been developing innovative materials formulations that result in increased grip and improved tactile sensitivity.

HyFlex®

PROTECŢIE MECANICĂ AVANSATĂ

Mănuşile de protecţie mecanică avansată HyFlex® oferă cel mai bun confort, protecţie şi dexteritate în clasa lor pentru utilizatorii industriali în medii de lucru de performanţă superioară pe tot globul.

ALPHATEC®

PROTECŢIE CHIMICĂ AVANSATĂ

Mănuşile de protecţie chimică avansată AlphaTec® oferă cel mai bun confort, încredere şi control în clasa lor pentru muncitorii expuși mediilor chimice ostile.

TOUCHNTUFF®

PROTECȚIE AVANSATĂ PENTRU MUNCITOR ȘI PRODUS

Mănuşile TouchNTuff® oferă protecție avansată pentru utilizator și produs în activități necesitând tactilitate superioară şi rezilienţă ridicată în medii de lucru umede precum şi uscate.

ACTIVARMR®

ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECŢIE

ActivArmr® este destinat şi proiectat pentru extremele lumii reale în domeniile militar, intervenții de urgenţă, șantiere de exploatări de petrol şi gaze, şi șantiere de construcţii.

VERSATOUCH®

SOLUŢII POLIVALENTE DE PROTECŢIA MÂINII ȘI ÎMBRĂCĂMINȚII LA PRELUCRAREA ALIMENTELOR

VersaTouch® reprezintă mănuşi reutilizabile de înaltă performanţă pentru administrarea riscurilor de tăiere şi termice, mănuşi complet imersibile pentru lucrul în medii lichide, şi mănuşi de unică folosinţă pentru aplicaţii polivalente umede şi uscate.

Meet Microflex

Discover why Microflex is the trusted innovative brand of choice for professionals and workplaces alike.

Diagramă chimică

TIMPI DE STRĂPUNGERE PRIN PENETRAŢIE CONFORM EN374

News flash

SAP enabled 3rd of February, 2014

Contactaţi-ne la

To obtain more information or to get in touch with one of our experts

Despre Ansell

Events / Press room