Sprzątanie

Zastosowania
Sprzątanie biurSprzątanie terenuInne sprzątanie (samochodów, czyszczenie ubrań, itp.)Sprzątanie obiektów publicznychCzyszczenie urządzeń produkcyjnych i sprzątanie obiektów przemysłowych
Ochrona mechaniczna
HyFlex®
HyFlex®
HyFlex®
Powerflex®
Ochrona przed chemikaliami i cieczami
AlphaTec®
Solvex®
Virtex™
VersaTouch®
TouchNTuff®
VersaTouch®
Astroflex
G12P
Suregrip™
Featherweight™ Plus
Emperor™
VersaTouch®
Econohands® Plus
VersaTouch®