CZAS PRZENIKANIA WG NORMY EN374-3:2003

An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
CZAS PRZENIKANIA WG NORMY EN374-3:2003 (W MINUTACH)
0 1 2 3 4 5 6
< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Nie zalecane Ochrona przed rozpryskami Średni stopień ochrony Wysoki stopień ochrony
Dane podane w powyższej tabeli opracowano na podstawie testów laboratoryjnych wnętrza dłoni rękawic oraz pochodzących z nich danych szacunkowych. Badania te były wykonywane za pomocą standardowych metod testowych i mogą nie odzwierciedlać prawidłowo konkretnych warunków użytkowania produktu. Ponieważ firma Ansell nie ma możliwości przewidzenia ani kontrolowania warunków użytkowania produktu, wszystkie dane należy traktować jako informacyjne, a firma Ansell zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności.