Resirkulering

Bruksområder
RenovasjonSortering av avfall fra hjem og industriVrakbilerSkrotet elektrisk og elektronisk utstyr, demonteringResirkulering av batterierResirkulering av kjemikalier, oljer og spillvannStyring av utslipp
Mekanisk beskyttelse
HyFlex®
Powerflex®
HyFlex®
Powerflex®
HyFlex®
Powerflex®
Beskyttelse mot kjemikalier og væsker
AlphaTec®
Solvex®
Virtex™
TouchNTuff®
Flexitril L27
VersaTouch®
VersaTouch®