Industriveiledning

For å gjøre det enkelt å finne hansken som passer perfekt til dine behov, er de beste hanskene for din industri listeført på følgende sider: Disse diagrammene gir en sammenlikning av hanskene og fordelene i hver type. Basert på et bredt utvalg av ytelsesegenskaper for hver industritype og bruksområde, kan de aktuelle hansker være i følgende tre beskyttelseskategorier.

Bilindustrien, transport, metall, glass, maskiner og utstyr.

 • Trykkstøping
 • Maskinarbeid
 • Utstansing, pressing og injisering
 • Primærmontering Karosseri før lakkering
 • Mekanisk montering
 • Laboratorium
 • Overflatebehandling, maling, avfetting, rengjøring
 • Ferdigbearbeiding og inspeksjon
 • Sluttmontering

Næringsmiddelindustrien

 • Bearbeiding av næringsmidler
 • Matservering

Resirkuleringsindustrien

 • Renovasjon
 • Sortering av avfall fra hjem og industri
 • Vrakbiler, demontering
 • Skrotet elektrisk og elektronisk utstyr, demontering
 • Resirkulering av batterier
 • Resirkulering av kjemikalier, olje og spillvann
 • Styring av utslipp

Kjemisk industri

 • Ekstrahering av råmateriale
 • Lagring
 • Laboratorium/forskning og utvikling
 • Bearbeiding og fabrikasjon
 • Nødtjeneste
 • Reparasjon og vedlikehold
 • Ekspedering og transport

Bygg og anlegg

 • Murerarbeid
 • Taktekking
 • Flislegging
 • Pussing og snekring
 • Malearbeid
 • Offentlig byggearbeid
 • VVS
 • Elektrisk arbeid

Farmasøytisk og elektronikkindustrien

 • Bruksområder i laboratorier
 • Kontrollerte, kritiske og sterile miljøer

Vaktmestertjenester

 • Rengjøring av kontorer
 • Utvendig rengjøring
 • Andre rengjøringsaktiviteter
 • Rengjøring i offentlige bygninger
 • Rengjøring av produksjonsutstyr og industrilokaler