MICROFLEX®

THIS IS YOUR JOB. THIS IS YOUR GLOVE.

For over 25 years, Microflex has been developing innovative materials formulations that result in increased grip and improved tactile sensitivity.

HyFlex®

AVANSERT MEKANISK BESKYTTELSE

HyFlex® hansker med avansert mekanisk beskyttelse har også best komfort, beskyttelse og fingerfølsomhet for industriarbeidere i høyytelses arbeidsmiljøer over hele verden.

AlphaTec®

Avansert beskyttelse mot kjemikalier

AlphaTec® hansker med avansert beskyttelse mot kjemikalier og best komfort i denne klassen. Dette gir sikkerhet og kontroll til de brukerne som er eksponert for farlige kjemikalier.

TouchNTuff

AVANSERT BESKYTTELSE FOR BÅDE OPERATØRER OG PRODUKT

TouchNTuff hansker gir avansert vern for både produkt og brukere der hvor det trenges førsteklasses fingerfølsomhet og høy spennkraft i både våte og tørre arbeidsmiljøer.

ActivArmr®

PERSONAL PROTECTIVE GEAR

ActivArmr® er konstruert for ekstreme forhold i virkelighetens verden - militær, beredskapsstyrke og arbeidsplasser innen olje- og gassindustrien.

VersaTouch®

HANSKER OG KLÆR FOR BESKYTTELSE I ALLSIDIG BEARBEIDING AVNÆRINGSMIDLER

VersaTouch® er en høyytelses gjenbrukshanske som gir vern mot kutt og minsker termisk risiko. Hanskene er fullt nedsenkbarei væsker. Kan også fåes som engangshanske for allsidige bruksområder, både vått og tørt.

Meet Microflex

Discover why Microflex is the trusted innovative brand of choice for professionals and workplaces alike.

Kjemisk diagram

GJENNOMTRENGNINGSTIDER I HENHOLD TIL EN374

News flash

SAP enabled 3rd of February, 2014

kontakt oss

To obtain more information or to get in touch with one of our experts

Om Ansell

Events / Press room