Recycling

Toepassingen
Ophalen van huishoudelijk en industrieel afvalSorteren van huishoudelijk en industrieel afvalSlopen van voertuigen aan het einde van hun levenscyclusSlopen van elektrische en elektronische apparatenRecycling van batterijenRecycling van chemicaliën, olie en afvalwaterVuilnisstortbeheer
Mechanische bescherming
HyFlex®
Powerflex®
HyFlex®
Powerflex®
HyFlex®
Powerflex®
Chemische en vloeistofbescherming
AlphaTec®
Solvex®
Virtex™
TouchNTuff®
Flexitril L27
VersaTouch®
Black Heavyweight™
Astroflex
VersaTouch®