PERMEATIEDOORBRAAKTIJDEN VOLGENS EN374-3:2003

Chemische stof CAS Number Breakthrough Time Protection Index Notified Body EN Standard
 
1-chloor-3-dimethylaminopropaan in tolueenoplossing > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-dichloorbenzeen 95-50-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-dichloorethaan 107-06-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Azijnzuur 64-19-7 158 4 Centexbel 374-3:2003
 
Aceton 67-64-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acetonitril 75-05-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acetyl-ß-mercapto-isoboterzuur 74431-52-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Acrylonitril 107-13-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Ammoniumhydroxide, 25% 1336-21-6 27 1 Centexbel 374-3:2003
 
Benzeen 71-43-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Benzine (FAM DIN 51635) > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Benzoylchloride 98-88-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Bioten Ultra IV > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Butylacetaat 123-86-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Koolstofdisulfide 75-15-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Koolteer 8007-45-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Cyclohexanon 108-94-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Diëthylamine 109-89-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Diëthylformamide 617-84-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dimethylformamide 68-12-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Ethanol 64-17-5 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Ethyl-3-aminocrotonaat 626-34-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Mierenzuur, 98-100% 64-18-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Benzine 8006-61-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Glutaraldehyde, 50% 111-30-8 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Hexaan 110-54-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Zoutzuur, geconc. 7647-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Fluorwaterstofzuur, 48% 7664-39-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Waterstofbromide, 49% 10035-10-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Waterstoffluoride 3.0, watervrij 7664-39-3 170 4 Force Technology 374-3:2003
 
Isopropylamine 75-31-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kerosine 64742-81-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hydrofluoric Acid, 60% 7664-39-3 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Methylalcohol 67-56-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Methylethylketon 78-93-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Methylisobutylketon 108-10-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Methyleenchloride 75-09-2 16 1 Centexbel 374-3:2003
 
Methylmetracylaat 80-62-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Salpeterzuur, 65% 7697-37-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Nitrobenzeen 98-95-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Perazijnzuur, 39% 79-21-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Perchloorethyleen 127-18-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Fenol 90% 108-95-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Propionitril 107-12-0 > 480 6 Satra 374-3:2003
 
Pyridine 110-86-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Quinuclidonebase in tolueenoplossing > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
SkyKleen 1002 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Natriumhydroxide, 50% 1310-73-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Styreen 100-42-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Zwavelzuur, 95% 7664-93-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tetrahydrofuran 109-99-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tetrahydrothiofeen 110-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tolueen 108-88-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Trichlooretheen 79-01-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Triëthylamine 121-44-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Xyleen 1330-20-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Chloroform 67-66-3 17 1 Centexbel 374-3:2003
 
Diëthylether 60-29-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Ethylacetaat 141-78-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Heptaan 142-82-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
PERMEATIEDOORBRAAKTIJDEN VOLGENS EN374-3:2003 (MINUTEN)
0 1 2 3 4 5 6
< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Niet aanbevolen Spatbescherming Mediumbescherming Hoge bescherming
De gegevens in de bovenstaande tabel steunen ofwel op de resultaten van laboratoriumtests op de handpalmzone van de handschoen, ofwel op extrapolaties van de resultaten van laboratoriumtests. Voor deze tests werden standaardtestmethodes gebruikt die de reële gebruiksomstandigheden niet noodzakelijk adequaat weergeven. Aangezien Ansell geen precieze kennis heeft van de gebruiksomstandigheden bij de klant en hierop evenmin controle kan uitoefenen, zijn deze gegevens uitsluitend als aanwijzing bedoeld en wijst Ansell elke aansprakelijkheid af.