PERMEATIEDOORBRAAKTIJDEN VOLGENS EN374-3:2003

An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
PERMEATIEDOORBRAAKTIJDEN VOLGENS EN374-3:2003 (MINUTEN)
0 1 2 3 4 5 6
< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Niet aanbevolen Spatbescherming Mediumbescherming Hoge bescherming
De gegevens in de bovenstaande tabel steunen ofwel op de resultaten van laboratoriumtests op de handpalmzone van de handschoen, ofwel op extrapolaties van de resultaten van laboratoriumtests. Voor deze tests werden standaardtestmethodes gebruikt die de reële gebruiksomstandigheden niet noodzakelijk adequaat weergeven. Aangezien Ansell geen precieze kennis heeft van de gebruiksomstandigheden bij de klant en hierop evenmin controle kan uitoefenen, zijn deze gegevens uitsluitend als aanwijzing bedoeld en wijst Ansell elke aansprakelijkheid af.