ÁTSZIVÁRGÁS ÁTTÖRÉSI IDEJE AZ EN374-3:2003 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN

Vegyi anyag CAS Number Breakthrough Time Protection Index Notified Body EN Standard
 
3-dimetilamino-1-klórpropán toluolban > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-diklórbenzol 95-50-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-diklóretán 107-06-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
jégecet 64-19-7 158 4 Centexbel 374-3:2003
 
aceton 67-64-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
acetonitril 75-05-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
2-merkaptoacetil-izovajsav 74431-52-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
akrilnitril 107-13-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
25%-os ammónium-hidroxid 1336-21-6 27 1 Centexbel 374-3:2003
 
benzol 71-43-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
benzin (FAM DIN 51635) > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
benzoil-klorid 98-88-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Bioten Ultra IV > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
butil-acetát 123-86-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
széndiszulfid 75-15-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
kőszénkátrány 8007-45-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
ciklohexanon 108-94-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
dietil-amin 109-89-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
dietil-formamid 617-84-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
dimetil-formamid 68-12-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
etanol 64-17-5 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
3-aminokrotonsav-etilészter 626-34-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
98-100% hangyasav 64-18-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
benzin 8006-61-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
50/ glutáraldehid 111-30-8 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
hexán 110-54-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
tömény sósav 7647-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
48% hidrogén-fluorid 7664-39-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
49% hidrogén-bromid 10035-10-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
hidrogén-fluorid 3.0, vízmentes (?) 7664-39-3 170 4 Force Technology 374-3:2003
 
izopropilamin 75-31-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
lámpaolaj (kerozin, petróleum) 64742-81-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hydrofluoric Acid, 60% 7664-39-3 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
metanol 67-56-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
metil-etil-keton 78-93-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
metil-izobutil-keton 108-10-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
metilén-klorid 75-09-2 16 1 Centexbel 374-3:2003
 
metil-metakrilát 80-62-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
65% salétromsav 7697-37-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
nitrobenzol 98-95-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
39% perecetsav 79-21-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
perklóretilén 127-18-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
90% fenol 108-95-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
propionitril 107-12-0 > 480 6 Satra 374-3:2003
 
piridin 110-86-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
kinuklidon bázis toluolos oldata > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
SkyKleen 1000 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
50% nátrium-hidroxid 1310-73-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
sztirol 100-42-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
95% kénsav 7664-93-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
tetrahidrofurán 109-99-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
tetrahidro-tiofén 110-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
toluol 108-88-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
triklóretilén 79-01-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
trietilamin 121-44-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
xilol 1330-20-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
kloroform 67-66-3 17 1 Centexbel 374-3:2003
 
dietil-éter 60-29-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
etil-acetát 141-78-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
heptán 142-82-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
ÁTSZIVÁRGÁS ÁTTÖRÉSI IDEJE AZ EN374-3:2003 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN (PERCEKBEN)
0 1 2 3 4 5 6
< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Nem ajánlott Fröccsenés elleni védelem Közepes védelem Magas védelem
A fenti táblázatban feltüntetett adatok a kesztyű tenyérrészén elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményein, illetve a laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek extrapolációján alapulnak. A vizsgálatokat szabványos vizsgálati módszerekkel végezték, amelyek nem tükrözik mindig pontosan a tényleges felhasználási körülményeket. Mivel az Ansell nem ismeri és nem tudja befolyásolni a felhasználás körülményeit, ezen adatok csak tájékoztató jellegűnek tekintendők, és az Ansell kénytelen azokkal kapcsolatban minden felelősségvállalást kizárni.