LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI

Kemiallinen aine CAS Number Breakthrough Time Protection Index Notified Body EN Standard
 
1-kloro-3-dimetyyliaminopropaani tolueeniliuoksessa > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-diklorobentsiini 95-50-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-dikloorietaani 107-06-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Etikkahappo, jääetikka 64-19-7 158 4 Centexbel 374-3:2003
 
Asetoni 67-64-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Asetoninitriili 75-05-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Asetyyli-ß-merkapto-isovoihappo 74431-52-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Akryylinitriili 107-13-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Ammoniumhydroksidi, 25% 1336-21-6 27 1 Centexbel 374-3:2003
 
Bentseeni 71-43-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Bensiini (FAM DIN 51635) > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Bentsyylikloridi 98-88-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Bioten Ultra IV > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Butyyliasetaatti 123-86-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hiilidisulfidi 75-15-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kivihiiliterva 8007-45-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Sykloheksanoni 108-94-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dietyyliamiini 109-89-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dietyyliformamidi 617-84-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dimetyyliformamidi 68-12-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Etanoli 64-17-5 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Etyyli-3-aminokrotonaatti 626-34-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Muurahaishappo, 98-100% 64-18-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Gasoliini 8006-61-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Glutaraldehydi, 50% 111-30-8 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Heksaani 110-54-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kloorivetyhappo, konsetr. 7647-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Fluorivetyhappo, 48% 7664-39-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Vetybromidi, 49% 10035-10-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Fluorivety 3.0, vedetön 7664-39-3 170 4 Force Technology 374-3:2003
 
Isopropyyliamiini 75-31-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kerosiini 64742-81-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hydrofluoric Acid, 60% 7664-39-3 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Metyylialkoholi 67-56-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Metyylietyyliketoni 78-93-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Metyyli-isobutyyliketoni 108-10-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Metyleenikloridi 75-09-2 16 1 Centexbel 374-3:2003
 
Metyylimetakrylaatti 80-62-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Typpihappo, 65% 7697-37-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Nitrobentseeni 98-95-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Peretikkahappo, 39% 79-21-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Perkloorieteeni 127-18-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Fenoli 90% 108-95-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Propionitriili 107-12-0 > 480 6 Satra 374-3:2003
 
Pyridiini 110-86-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kinuklidoni perusaine tolueeniliuoksessa > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
SkyKleen 1007 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Natriumhydroksidi, 50% 1310-73-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Styreeni 100-42-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Rikkihappo, 95% 7664-93-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tetrahydrofuraani 109-99-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tetravetytiofeeni 110-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tolueeni 108-88-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Trikloorietyleeni 79-01-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Trietyyliamiini 121-44-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Ksyleeni 1330-20-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kloroformi 67-66-3 17 1 Centexbel 374-3:2003
 
Dietyylieetteri 60-29-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Etyyliasetaatti 141-78-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Heptaani 142-82-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)
0 1 2 3 4 5 6
< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Ei suositeltu Roiskesuojaus Keskitason suojaus Korkea suojaus
Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat tuloksiin laboratoriotesteissä, jotka on suoritettu käsineen kämmenalueella, tai ne perustuvat laboratoriotestien tuloksista tehtyihin päätelmiin. Testit suoritettiin käyttämällä vakiotestausmetodeja, jotka eivät ehkä riittävästi vastaa loppukäytön erityisiä olosuhteita. Koska Ansellilla ei ole yksityiskohtaisia tietoja loppukäytön olosuhteista tai mahdollisuutta tarkkailla niitä, kaikkia tietoja täytyy pitää vain neuvoa-antavina, ja Ansell kieltäytyy kaikesta vastuusta.