Genbrugsbranchen

Anvendelsesområder
Indsamling af husholdnings- & industrielt affaldSortering af husholdnings- & industrielt affaldAfmontering af udrangerede køretøjer (ELV)Afmontering af affald fra elektrisk & elektronisk udstyr (WEEE)Genbrug af batterierGenbrug af kemikalier, olier & spildevandAfladning
Mekanisk beskyttelse
HyFlex®
Powerflex®
HyFlex®
Powerflex®
HyFlex®
Powerflex®
Kemisk beskyttelse og væsketæthed
AlphaTec®
Solvex®
Virtex™
TouchNTuff®
Flexitril L27
VersaTouch®
VersaTouch®