GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003

Kemikalie CAS Number Breakthrough Time Protection Index Notified Body EN Standard
 
1-chlor-3-dimethylaminopropan i toluenopløsning > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-dichlorbenzen 95-50-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-dichlorethan 107-06-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Eddikesyre, Is- 64-19-7 158 4 Centexbel 374-3:2003
 
Acetone 67-64-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acetonitril 75-05-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acetyl-ß-mercapto-2-methylpropionsyre 74431-52-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Acrylonitril 107-13-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Ammoniakhydroxid, 25% 1336-21-6 27 1 Centexbel 374-3:2003
 
Benzen 71-43-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Benzin (FAM DIN 51635) > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Benzylchlorid 98-88-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Bioten Ultra IV > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Butylacetat 123-86-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Carbondisulfid 75-15-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kultjære 8007-45-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Cyclohexanon 108-94-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Diethylamin 109-89-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Diethylformamid 617-84-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dimethylformamid 68-12-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Ethanol 64-17-5 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Ethyl -3-aminokrotonat 626-34-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Myresyre, 98-100% 64-18-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Benzin 8006-61-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Glutaraldehyd, 50% 111-30-8 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Heksan 110-54-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hydrochloridsyre, konc. 7647-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Flussyre, 48% 7664-39-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hydrogenbromid, 49% 10035-10-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hydrogenfluorid 3,0, vandfri 7664-39-3 170 4 Force Technology 374-3:2003
 
Isopropylamin 75-31-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Petroleum 64742-81-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hydrofluoric Acid, 60% 7664-39-3 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Methylalkohol 67-56-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Methylethylketon 78-93-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Methylisobutylketon 108-10-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Methylenchlorid 75-09-2 16 1 Centexbel 374-3:2003
 
Methylmethacrylat 80-62-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Salpetersyre, 65% 7697-37-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Nitrobenzen 98-95-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Pereddikesyre, 39% 79-21-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Perchloroethylen 127-18-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Phenol 90% 108-95-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Proprionitril 107-12-0 > 480 6 Satra 374-3:2003
 
Pyridin 110-86-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Quinuclidonbase i opløsning med toluen > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
SkyKleen 1009 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Natriumhydroxid, 50% 1310-73-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Styren 100-42-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Svovlsyre, 95% 7664-93-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tetrahydrofuran 109-99-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tetrahydrothiophen 110-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Toluen 108-88-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Trichlorethylen 79-01-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Triethylamin 121-44-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Xylen 1330-20-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Chloroform 67-66-3 17 1 Centexbel 374-3:2003
 
Diethylæter 60-29-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Etylacetat 141-78-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Heptan 142-82-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)
0 1 2 3 4 5 6
< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Kan ikke anbefales Stænkbeskyttelse Middel beskyttelse Høj beskyttelse
De oplysninger, der gives i tabellen ovenfor, er baseret på resultater af laboratorietester, der er udført på selve handsken, eller på ekstrapoleringer fra resultater af laboratorietester. Disse tester blev gennemført med standardtestmetoder, som ikke nødvendigvis afspejler de faktiske forhold under brug. Da Ansell ikke har noget detaljeret kendskab til eller nogen kontrol med forholdene under brugen, kan disse oplysninger kun opfattes som vejledende. Ansell hæfter ikke herfor.