GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003

An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)
0 1 2 3 4 5 6
< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Kan ikke anbefales Stænkbeskyttelse Middel beskyttelse Høj beskyttelse
De oplysninger, der gives i tabellen ovenfor, er baseret på resultater af laboratorietester, der er udført på selve handsken, eller på ekstrapoleringer fra resultater af laboratorietester. Disse tester blev gennemført med standardtestmetoder, som ikke nødvendigvis afspejler de faktiske forhold under brug. Da Ansell ikke har noget detaljeret kendskab til eller nogen kontrol med forholdene under brugen, kan disse oplysninger kun opfattes som vejledende. Ansell hæfter ikke herfor.