DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003

Chemické činidlo CAS Number Breakthrough Time Protection Index Notified Body EN Standard
 
1-chloro-3-dimetylaminpropan v toluenu > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-dichlorbenzen 95-50-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
1,2-dichloretan 107-06-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kyselina octová, glaciální 64-19-7 158 4 Centexbel 374-3:2003
 
Aceton 67-64-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kyanid metylnatý 75-05-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Acetyl-ß-merkapto kyseliny isobutyrické 74431-52-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Akrylonitril 107-13-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hydroxid amonný, 25% 1336-21-6 27 1 Centexbel 374-3:2003
 
Benzen 71-43-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Benzín (FAM DIN 51635) > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Benzoylchlorid 98-88-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Bioten Ultra IV > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Butylacetát 123-86-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Disulfid uhličitý 75-15-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Černouhelný dehet 8007-45-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Cyklohexanon 108-94-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dietylamin 109-89-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dietylformamid 617-84-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Dimetylformamid 68-12-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Etylalkohol 64-17-5 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Etyl-3-aminkrotonát 626-34-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kyselina mravenčí, 98-100% 64-18-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Benzín 8006-61-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Glutaraldehyd, 50% 111-30-8 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Hexan 110-54-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kyselina chlorovodíková, konc. 7647-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kyselna fluorovodíková, 48% 7664-39-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Bromovodík, 49% 10035-10-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Fluorovodík 3,0; bezvodý 7664-39-3 170 4 Force Technology 374-3:2003
 
Isopropylamin 75-31-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Petrolej 64742-81-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Hydrofluoric Acid, 60% 7664-39-3 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Methanol 67-56-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Metyl etyl keton 78-93-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Metyl isobutyl keton 108-10-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Metylenchlorid 75-09-2 16 1 Centexbel 374-3:2003
 
Metylmetakrylát 80-62-6 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Kyselina dusičná, 65% 7697-37-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Nitrobenzen 98-95-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kyselina peroctová, 39% 79-21-0 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Perchloretylen 127-18-4 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Fenol 90% 108-95-2 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Propionitril 107-12-0 > 480 6 Satra 374-3:2003
 
Pyridin 110-86-1 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Quinuclidon v roztoku s toluenem > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
SkyKleen 1000 > 480 6 Force Technology 374-3:2003
 
Hydroxid sodný, 50% 1310-73-2 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Styren 100-42-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Kyselina sírová, 95% 7664-93-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tetrahydrofuran 109-99-9 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Tetrahydrothiofen 110-01-0 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Toluen 108-88-3 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Trichloretylen 79-01-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Trietylamin 121-44-8 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Xylen 1330-20-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Chloroform 67-66-3 17 1 Centexbel 374-3:2003
 
Dietyléter 60-29-7 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Etylacetát 141-78-6 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
 
Heptan 142-82-5 > 480 6 Centexbel 374-3:2003
DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)
0 1 2 3 4 5 6
< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Nedoporučeny Ochrana proti postřiku Střední ochrana Vysoká ochrana
Výše uvedená data v tabulce jsou založena na výsledcích laboratorních testů provedených na dlaňové části rukavice nebo na extrapolacích výsledků laboratorních testů. Tyto testy byly prováděny za použití standardních testovacích metod, které nemusí adekvátně kopírovat některé specifické podmínky konečného použití. Protože Ansell nemá detailní znalosti nebo kontrolu nad podmínkami konečného užití, všechna tato data musí být chápána pouze jako informativní, společnost Ansell musí odmítnout jakoukoliv zodpovědnost.