DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003

An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)
0 1 2 3 4 5 6
< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Nedoporučeny Ochrana proti postřiku Střední ochrana Vysoká ochrana
Výše uvedená data v tabulce jsou založena na výsledcích laboratorních testů provedených na dlaňové části rukavice nebo na extrapolacích výsledků laboratorních testů. Tyto testy byly prováděny za použití standardních testovacích metod, které nemusí adekvátně kopírovat některé specifické podmínky konečného použití. Protože Ansell nemá detailní znalosti nebo kontrolu nad podmínkami konečného užití, všechna tato data musí být chápána pouze jako informativní, společnost Ansell musí odmítnout jakoukoliv zodpovědnost.